01 април 2022

Проект № BG16RFOP002-2.089-1650-C01

LinkedIn

„Подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лева за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“