12 март 2021

AB Brand Tracking

LinkedIn

Далеч от очите, далеч от сърцето.

Дали това е вярно по отношение на брандовете?
Как се отразяват рекламните инвестиции (или липсата на такива) на познаваемостта и отношението към брандовете?

Това са част от въпросите, на които AB Brand Tracking търси отговор.

AB Brand Tracking представлява инструмент, който подпомага стратегическите решения по отношение на рекламните бюджети.

На регулярна база се следи здравето на бранда и за заплахата от конкурентни брандове сред различни групи от потенциални потребители:

  • 25-54
  • 18-49
  • София
  • Големи градове
  • Малки градове
  • Други групи от интерес сред потребители 18-65, градско население

Освен познаваемост, чрез AB Brand Tracking се следят и имиджови параметри на водещите брандове в категорията, склонност за покупка и склонност за замяна.

AB Brand Tracking е съвместен продукт на Медийна агенция Аргент и на БлуПойнт.

За повече информация:
Светослав Дъбов, Аргент – svetoslav@argent-bg.com, 02 942 60 60
Юлиан Добрев, БлуПойнт – julian.dobrev@bluepoint.bg, 02 494 01 28