Мониторинг и отчети

  • текущ контрол върху изпълнението на медиа плана;
  • периодичен анализ на кампаниите;
  • пост-кампаниен анализ;
  • отчет на реализираните кампании с медийни сертификати от телевизия, радио и интернет, снимков материал от външна и индор реклама, хартиен и/или електронен носител на публикациите в преса;
  • достъп до специализиран софтуер за мониторинг на тв-кампании в реално време.