Медиа планиране и анализи

 • Разработване на медийни стратегии и оптимизиран избор на медии;
   
 • Планиране, координиране, управление и анализ на медийни кампании;
   
 • Специализирани анализи, проучване на конкурентни активности, анализи на целеви групи.

   
   
Източници на данни за медийни анализи
 
Gemius
Изследва трафика на интернет сайтове и приложения. Измерва ефективността на онлайн рекламни кампании.
 
Nielsen Admosphere Bulgaria
Измерва TВ-аудиторията. Мониторинг на рекламата на 39 телевизионни канали (ефирни, цифрови и кабелни).
 
Nielsen Admosphere Bulgaria/IPSOS
Измерване на радио-аудиторията. Изследването е национално представително по региони. Радио-панелът включва хора на възраст между 15 и 69 години, градско и селско население.
 
GARB Audience Measurement Bulgaria
Измерва TВ-аудиторията. Мониторинг на рекламата на 41 телевизионни канали (национални ефирни и кабелни). Мониторинг на преса на 150+ печатни издания* (национални вестници и списания).
 
Be Media Consultant
Мониторинг на преса на 85+ печатни издания (национални вестници и списания).
 
Live TV Data
Инструмент за мониторинг на ТВ кампании в реално време.
 
Ad Monitor.GARB.bg
Инструмент за мониторинг на ТВ кампании в реално време.