taP - TV AUDIENCE PROFILER

taP - TV Audience Profiler        

За първи път в България е възможно  комбинирано таргетиране по демографски критерии и психографски профили в телевизия.

ARGENT е единствената агенция на пазара, която през 2018 г. ексклузивно предлага тази възможност.


При създаването на таргет групата могат да се комбинира повече от един психографски профил и/или да се използват и демографски и социално-икономически критерии, като пол, възраст, тип населено място и др. Могат да се изследват медийно потребление, рейтинги по телевизии и по предавания. Това позволява изключително прецизно планиране на кампаниите за достигане до точната таргет група, както и задълбочено изследване на постигнатите резултати от телевизионните кампании.

Технологичното решение е модул, интегриран в софтуера на Nielsen Admosphere  Bulgaria, който позволява създаване на таргет група по следните психографски профили:

• Seekers
Те са водени от желанието да се изявяват и да бъдат акламирани от средата

• Members
Хора на комфорта и удобствата; с чувство за принадлежност към група, която им дава правото да изразяват личното си мнение, без да е необходимо да бъдат лидери в нея
• Solitary
Абсолютно самодостатъчни, считат единствено своето мнение за правилно и не се доверяват на чуждото

• Bearings
Изпитват необходимост да бъдат част от група заради сигурността, която им дава тя; Предпочитат да не изпъкват и мнението им да не се отличава от преобладаващото


Проучване на психографските профили на телевизионната аудитория в България се реализира за първи път у нас. На много от водещите по размер на рекламните инвестиции пазари подобни разработки се използват от години.

Методологията и класифицирането на потребителите са разработени от Progress Consult, агенция за маркетингови проучвания и консултации, с над 10 г. опит в проучването на психографските профили на потребителите в България.

Допитването до панелистите и интегрирането на обработените данни в официален софтуер за анализи на телевизионната аудитория – Kite е изпълнено от Nielsen Admosphere Bulgaria. При реализирането на проекта са спазени най-високите професионални и етични стандарти.
 
Концепцията и финансирането на проекта са изцяло на ARGENT с ексклузивни права за ползването на модула за 2018 г.

 


taP_software