Услуги

Повече от 20 години Аргент е надежден и уважаван партньор на български и международни компании като им предоставя пълния спектър медийни услуги – проучвания и анализи, стратегии, медиа планиране и купуване, мониторинг и специализирани обучения.
Фокус на агенцията е обслужването на Клиента да отговаря на индивидуалните му цели. Ефективността във всеки етап от рекламния процес е основен приоритет за Аргент. Екип от 30 медийни специалисти е в постоянен контакт с Клиента и неотменно спазва поетите ангажименти.

Медиа планиране и анализи


Разработване на медийни стратегии и оптимизиран избор на медии – традиционни и нови; планиране, координиране и управление на медийни кампании; измерване на медийната инфлация по видове медии; специализирани медийни анализи

Прочетете още

Медиа купуване


Закупуване на рекламно време и площи при добавена стойност* за нашите клиенти в: телевизията, пресата, радиото, интернет, външна реклама, индор реклама, транспортна реклама, реклама в метрото, кинореклама, онуси (допълнителни излъчвания в телевизия

Прочетете още

Мониторинг и отчети


Текущ контрол върху изпълнението на медиа плана; периодичен анализ на кампаниите; пост-кампаниен анализ; отчет на реализираните кампании с медийни сертификати от телевизия, радио и интернет, снимков материал от външна и индор реклама, хартиен и/или

Прочетете още

taP - TV AUDIENCE PROFILER


Ние сме единствената агенция на пазара, която през 2018 г. ексклузивно предлага комбинирано таргетиране по демографски критерии и психографски профили в телевизия.

Прочетете още